1. Navigacija
  2. Sadržaj

Ured predsjednika Republike Hrvatske

Vijeće za socijalnu pravdu


VIJEĆE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE ZA SOCIJALNU PRAVDU
 
Vijeće razmatra i analizira teme iz područja ljudskih, radnih i socijalnih prava, ostvarivanja načela socijalne pravde, solidarnosti i društvene odgovornosti.
 

ČLANOVI:


PREDSJEDNICA VIJEĆA (trenutna): 
Dušanka Marinković-Drača, pravna savjetnica
   
Ivica Babić, predstavnik URSH
 
Hrvoje Belamarić, nezavisni novinar i urednik, borac za prava osoba s invaliditetom  

Ivona Biočić-Mandić, umjetnica
 
Davorka Galić, odvjetnica
 
Don Ivan Grubišić, svećenik, doktor sociologije i filozofije
  
Branimir Mihalinec, predstavnik Matice hrvatskih sindikata 

Prof.dr.sc. Mirjana Krizmanić, umirovljena profesorica psihologije sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu
 
Ankica Lepej, službenica u mirovini
 
Ljubica Pilić, ( NHS),  Hrvatski sindikat djelatnika u kulturi 
 
Jagoda Milidrag Šmid, SSSH
 
Ivan Nahtigal, predstavnik Koordinacija umirovljeničkih udruga Hrvatske, potpredsjednik Sindikata umirovljenika Hrvatske

Marina Pavković, ekonomist i brand konzultant 
 
Zorislav Antun Petrović, predsjednik Transparency International Hrvatska
 
Prof.dr.sc. Vlado Puljiz, umirovljeni redoviti profesor s Pravnog fakulteta u Zagrebu, stručnjak za socijalno pravo i socijalnu politiku
 
Zoran Pusić, predsjednik Građanske udruge za ljudska prava
 
Prof. Adalbert Rebić, svećenik, profesor biblijskih znanosti i orijentalnih jezika,dugogodišnji direktor izdavačke kuće „Kršćanska sadašnjost“, predstojnik Vladina ureda za prognanike od 1991.-1996.

Dr.sc. Olga Carević, znanstvena savjetnica

Emina Bužinkić, predstavnica Mreže mladih Hrvatske

Dejan Španović, odvjetnik

Vesna Škulić, povjerenica Predsjednika Republike za osobe s invaliditetom

Prof.dr.sc. Žarko Puhovski,profesor Filizofskog fakulteta u Zagrebu

  1. Navigacija
  2. Sadržaj