Česta pitanja i odgovori

1. Kako podnijeti poticaj za odlikovanje i priznanje?

Sukladno članku 28. Zakona o odlikovanjima i priznanjima („Narodne novine“ br. 20/9557/06 , 141/06 i 118/19), nastavno na članak 3. Pravilnika o odlikovanjima i priznanjima („Narodne novine“, br. 106/09 i 14/20) poticaj za dodjelu odlikovanja i priznanja mogu podnositi Hrvatski sabor, Vlada Republike Hrvatske, diplomatska, konzularna i druga predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu, ministarstva i druga tijela državne vlasti, političke stranke, vjerske zajednice, udruge građana i druge pravne osobe. Građani Republike Hrvatske također mogu podnijeti inicijativu posredstvom nekog od navedenih tijela i osoba.

Poticaj se podnosi u pismenom obliku Državnom povjereništvu za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske, Pantovčak 241, 10000 Zagreb, obvezno na tipiziranom obrascu za dodjelu odlikovanja ili priznanja Republike Hrvatske. Nepotpun, sadržajno nejasan i zakonski neutemeljen poticaj Državno povjereništvo za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske neće razmatrati.

2. Kako podnijeti molbu za pomilovanje?

Molba za pomilovanje predaje se ministarstvu pravosuđa, sukladno članku 6. Zakona o pomilovanju („Narodne novine“ br. 175/03). Osuđenik koji se nalazi na izvršavanju kazne zatvora upućuje molbu za pomilovanje ministarstvu pravosuđa preko kaznionice ili zatvora u kojoj se izvršava kazna. Ministarstvo pravosuđa, sukladno članku 11. Zakona o pomilovanju, dostavlja Predsjedniku Republike molbu sa svim relevantnim izvješćima i podacima. Predsjednik Republike na temelju spomenute molbe odlučuje o pomilovanju, uzimajući u obzir prethodno mišljenje Komisije za pomilovanje Predsjednika Republike.

3. Kako podnijeti zahtjev za pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske?

Pokroviteljstva Predsjednika Republike su isključivo počasnog značaja i ne uključuju sponzoriranje pojedinih manifestacija niti posredovanje u prikupljanju sredstava za njihovo održavanje. Zahtjev za pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske podnosi se Uredu predsjednika Republike Hrvatske po mogućnosti šezdeset (60), a najmanje trideset (30) dana prije održavanja manifestacije. Zahtjev obvezno sadrži podatke o organizatoru, sudionicima, mjestu održavanja manifestacije te druge podatke važne za donošenje odluke o pokroviteljstvu. O pravodobno podnesenim zahtjevima za pokroviteljstvom odlučuje Predsjednik Republike, temeljem prethodnog mišljenja i kriterija koje utvrđuje Savjetničko vijeće Predsjednika.

4. Kako uputiti poziv za sudjelovanjem Predsjednika Republike Hrvatske na društvenom događaju?

Pozivi za sudjelovanjem Predsjednika Republike na društvenom događaju upućuje se Uredu predsjednika Republike Hrvatske po mogućnosti trideset (30) dana, a najkasnije petnaest (15) dana prije održavanja predmetne manifestacije. Navedeni rok ne odnosi se na događaje kojima je dodijeljeno pokroviteljstvo Predsjednika Republike. U slučaju spriječenosti, Predsjednik Republike može odrediti da navedenom događaju prisustvuje njegov izaslanik.

5. Kako uputiti predstavku ili pritužbu?

Predstavke ili pritužbe građana upućuju se Službi za odnose s građanima Ureda predsjednika Republike Hrvatske. Služba za odnose s građanima temeljem dostavljene predstavke ili pritužbe prikuplja relevantne informacije od nadležnih tijela, o čemu izvješćuje podnositelja. U postupku po predstavkama i pritužbama Služba za odnose s građanima, po potrebi, prima podnositelje predstavki i pritužbi radi prikupljanja potrebnih informacija.

6. Kako podnijeti zahtjev za fotografije s Predsjednikom Republike?

Sudionici programa Predsjednika Republike mogu podnijeti zahtjev za dostavom fotografija na službenu e-mail adresu Službe za odnose s javnošću Predsjednika informiranje@predsjednik.hr . Fotografije se dostavljaju isključivo elektroničkim putem ili na medijskim nosačima u odgovarajućem formatu i mogu se koristiti u privatne svrhe, te uz prethodno odobrenje, i za javnu objavu.

7. Kako dogovoriti sastanak s resornim savjetnikom Predsjednika Republike?

Zainteresirani građani i organizacije mogu dogovoriti sastanak s resornim savjetnikom u slučaju potrebe za informiranjem o pojedinim temama iz područja njegove nadležnosti. Zahtjev za sastankom podnosi se putem službene e-mail adrese Ureda predsjednika Republike Hrvatske ured@predsjednik.hr, naslovljen na resornog savjetnika.

8. Ostala pitanja

Nadamo se da ste pronašli odgovore na Vaša pitanja, no ukoliko postoji još neko pitanje na koje nismo odgovorili molimo Vas da ga uputite na e-mail adresu Ureda predsjednika Republike Hrvatske ured@predsjednik.hr.