Izjava o pristupačnosti

Ured predsjednika Republike Hrvatske nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Ureda predsjednika Republike Hrvatske koje se nalazi na adresi: https://www.predsjednik.hr/

Stupanj usklađenosti 

Mrežno sjedište https://www.predsjednik.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je iz razloga: 

  • Ne postoji mogućnost uključivanja opcije za automatsko ispravljanje grešaka pri unosu teksta.
  • Postoji dio slika koje imaju tekstualni sadržaj, a nisu logotip.
  • Video zapisi ne sadrže podnaslove.
  • Dio postavljenih dokumenata nije dostupan u strojno čitljivom obliku.

Ured predsjednika Republike Hrvatske radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.  

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 12. veljače 2021. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Ureda predsjednika Republike Hrvatske.

Izjava je zadnji put preispitana 12. veljače 2021. Ured predsjednika Republike Hrvatske redovito će revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Ured predsjednika Republike Hrvatske. Ured predsjednika Republike Hrvatske nastojat će otkloniti uočene neusklađenosti u 2021. godini.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Ureda predsjednika Republike Hrvatske korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte na ured@predsjednik.hr

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.