Služba za odnose s građanima

Služba za odnose s građanima obavlja:

  • stručne i administrativne poslove u vezi s predstavkama i pritužbama građana;
  • poslove dodjele jednokratnih novčanih pomoći obiteljima odnosno pojedincima ugroženog socijalnog statusa;
  • poslove priprema odluka iz svog djelokruga koje donosi Predsjednik Republike;
  • poslove izrade nacrta općih akata iz svog djelokruga rada;
  • stručne i administrativne poslove koji se odnose na zaprimanje molbi za pomilovanje;
  • obavlja stručne i administrativne poslove koji se odnose na dodjelu odlikovanja i priznanja koja dodjeljuje Predsjednik Republike;
  • sudjeluje u pripremi dokumentacije za potrebe nabave odlikovanja i priznanja te skrbi o njihovoj nabavci i pohrani;
  • vođenje evidencije dodijeljenih civilnih odlikovanja i priznanja;
  • kontinuirano praćenje pozitivnih propisa u Republici Hrvatskoj iz svog djelokruga rada te obavlja druge poslove po nalogu pročelnika Kabineta Predsjednika i predstojnika Ureda.

Kontakt

Kontakt Službe za odnose s građanima

T 01 48 05 344 / 01 45 65 261
F 01 45 65 268
E gradjani@predsjednik.hr

Pitanja građana

Vaše pitanje je poslano
Uspješno ste poslali upit Uredu predsjednika Republike Hrvatske! Odgovor ćete primiti u što kraćem roku. Hvala!
Dodaj prilog (max 5mb)