Objava korespondencije i dokumentacije prema Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa

21. listopada 2020.
16:39

Ured predsjednika Republike Hrvatske objavljuje kompletnu korespondenciju, kao i dostavljenu dokumentaciju Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa vezanu uz boravak Predsjednika Republike Hrvatske u Republici Albaniji.

Sadržaj današnjeg dopisa predsjednici Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa prenosimo u cijelosti:

Poštovana gospođo Novaković,

nastavno na Vaš jučerašnji medijski istup 20. listopada 2020. u kojem prozivate Ured Predsjednika kako nije dostavio tražene podatke o Vašem predmetu vezanom uz boravak Predsjednika Republike u Republiku Albaniju, želimo Vas podsjetiti kako je Povjerenstvu Ured Predsjednika 25. kolovoza, 2. rujna i 9. listopada 2020. godine dostavio sve tražene informacije i dokumente s kojima raspolaže, te smo Vam jasno naveli kojim tijelima se možete obratiti za ostalu traženu dokumentaciju. Uz to želimo Vam ukazati na sljedeće:

1.  Smatramo potpuno neprimjerenom Vašu odluku da sa strankama u postupku komunicirate javno, putem medija. Ovakvim postupanjem krše se temeljna načela postupanja državnih tijela u odnosu na stranke u postupku. Zamislite, gospođo Novaković, da neko državno tijelo u predmetu u kojem bi Vi bili stranka umjesto na način predviđen zakonom, počne komunicirati i iznositi stavove o predmetu putem medija te pri tome zauzimati stav o Vašem postupanju o kojem odlučuju. Sigurni smo kako ćete se složiti da bi to bilo potpuno neprimjereno postupanje. Pored toga niti u aktima koji uređuju rad Povjerenstva nismo našli odredbu kojom bi se predsjednicu Povjerenstva ovlastilo da iznosi stavove o predmetima koji su u postupku i to prije nego što bi Povjerenstvo zauzelo stav ili donijelo odluku. Ako takvu ovlast imate molimo Vas da nas o tome obavijestite.

2.  Javnim komentiranjem predmeta u kojem i Vi odlučujete dovodite u pitanje svoju nepristranost. Naime, prije donošenja odluke (Predsjednik Republike kao stranka nije obaviješten kako je ista donesena) Vi iznosite kvalifikacije o postupanju stranke u postupku, kvaliteti „dokaza“ koji su dostavljeni Povjerenstvu i sl. iz čega se može zaključiti kako ste već zauzeli stav u navedenom predmetu i to prije nego je završen postupak.

3.  Ured Predsjednika će i u buduće Povjerenstvu dostavljati svu raspoloživu dokumentaciju i informacije, ali samo u odnosu na konkretan predmet koji Povjerenstvo eventualno vodi. Na zahtjeve da se dostave podaci o „svim putovanjima“ i sl. nećemo odgovarati budući da ne smatramo kako je Povjerenstvo ovlašteno postavljati općenite zahtjeve koji nisu povezani s konkretnim predmetom. Ukoliko Povjerenstvo smatra da Predsjednik možda krši Zakon o sprečavanju sukoba interesa izborom prijevoznog sredstva na nekom konkretnom putovanju ili u slučaju da postoji prijava protiv Predsjednika Republike oko nekih drugih putovanja, molimo Povjerenstvo da Uredu objasni povezanost tih putovanja sa službenim putom Predsjednika Republike u Albaniju. Ako takva povezanost ne postoji, molimo Povjerenstvo ukoliko ima osnove, da otvori poseban predmet, a Ured će kao i do sada dostaviti svu dokumentaciju s kojom raspolaže. Također, ako Povjerenstvo donese stav o tome u kojim slučajevima i kojim prijevoznim sredstvima Predsjednik smije ili ne smije putovati, molimo da nas, kao i nadležne službe Ministarstva unutarnjih poslova, o istom obavijestite.

4.  U odnosu na konkretni put u Albaniju dopustite da ponovimo sljedeće:

–    Predsjednik Republike je štićena osoba prve kategorije. Svim štićenim osobama te kategorije državna tijela iz sigurnosnih razloga osiguravaju prijevoz bez obzira na narav putovanja, dakle bez obzira radi li se o privatnom ili službenom putovanju.

–    Ustavna odredba prema kojoj Predsjednik Republike predstavlja Republiku Hrvatsku u zemlji i inozemstvu jasno upućuje na to da susret Predsjednika Republike sa stranim državnikom, pa tako i predsjednikom Vlade Albanije, predstavlja izvršavanje njegove ustavne zadaće.

–    Predsjednik Republike je u obavljanju svojih Ustavnih ovlasti boravio 12. i 13. kolovoza 2020. godine u Albaniji gdje se susreo s predsjednikom albanske Vlade. Ne vidimo kako način prijevoza Predsjednika koji je štićena osoba prve kategorije na takav sastanak može predstavljati sukob javnog i privatnog interesa. Ne vidimo niti ovlast Povjerenstva za propitivanje načina prijevoza neke štićene osobe na sastanak sa stranim državnikom. Naravno, Povjerenstvo može imati i drukčiji stav, pa zaključiti da je Predsjednik bio u sukobu interesa.

Poštovana gospođo Novaković,

ono što po nama Povjerenstvo ne bi smjelo je izbjegavati donijeti odluku. Zato Vas molimo da donesete odluku o službenom putu Predsjednika Republike u Republiku Albaniju, te da izvijestite hrvatsku javnost je li Predsjednik Republike bio u sukobu interesa ili nije.

S poštovanjem,

PROČELNIK KABINETA

PREDSJEDNIKA REPUBLIKE

Bartol Šimunić

Dopis Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa od 17. kolovoza 2020. godine i odgovor Ureda Predsjednika od 25. kolovoza 2020. godine.

Dopis Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa od 28. kolovoza 2020. godine i odgovor Ureda Predsjednika od 2. rujna 2020. godine te pripadajuća dokumentacija.

Dopis Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa od 28. rujna 2020. godine i odgovor Ureda Predsjednika od 9. listopada 2020. godine.