Popisi i ostale informacije

  • Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske je na internetu javno dostupan alat koji korisnicima kroz puni tekst i/ili uređeni skup metapodataka omogućuje trajni pristup dokumentima pohranjenim u bazi elektroničkih dokumenata i/ili fizičkim zbirkama.
  • Službeni upisnik – tijelo javne vlasti dužno je voditi poseban službeni upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, u skladu s odredbama ovog Zakona.
  • Popis tijela javne vlasti i adresar službenika za informiranje pronađite na mrežnim stranicama Povjerenika za informiranje. Popis sadrži podatke o 5.695 tijela javne vlasti, u odnosu na koje postoje podaci o 3.300 službenika za informiranje.