Protokol Predsjednika

Protokol Predsjednika Republike obavlja stručne, organizacijske i tehničke poslove protokola i ceremonijala za potrebe Predsjednika Republike i dužnosnika u Uredu; obavlja poslove pripreme i provedbe programa službenih i radnih posjeta Predsjednika Republike drugim državama; priprema i provodi programe boravka stranih šefova država i drugih visokorangiranih stranih dužnosnika u Republici Hrvatskoj; priprema kalendar posjeta i putovanja; skrbi o poklonima Predsjednika Republike; sudjeluje u postupcima izrade vjerodajnica, patentnih pisama i egzekvatura; obavlja poslove ceremonijala posebnih svečanih i drugih prigoda od značaja za Republiku Hrvatsku (priprema državnih posjeta, domaćih i međunarodnih skupova), obavlja stručne poslove vezane uz predaju vjerodajnica Predsjedniku Republike te obavlja druge odgovarajuće protokolarne poslove po nalogu Predsjednika Republike, predstojnika Ureda i šefice Protokola.

Dragana Podner

Šefica protokola Predsjednika Republike Hrvatske

Kontakt

Kontakt protokola Predsjednika Republike

01 4565 114 / 01 4565 138
01 4565 159
protokol@predsjednik.hr