Odnosi s javnošću

Služba za odnose s javnošću obavlja poslove obavještavanja domaće i strane javnosti o programima aktivnosti Predsjednika Republike, izrađuje priopćenja za javnost, priprema odgovore na novinarske upite, prati i analizira izvješćivanje domaćeg i stranog tiska o radu Predsjednika Republike, priprema i organizira redovite i izvanredne tiskovne konferencije, obavlja medijsku pripremu inozemnih putovanja Predsjednika Republike (akreditiranje, informiranje i smještaj novinara), koordinira istupe dužnosnika Ureda u medijima, surađuje s dopisništvima i novinskim agencijama, obavlja poslove uređivanja, izdavanja i online distribucije svih materijala koji informiraju javnost o radu i aktivnostima Predsjednika Republike; obavlja poslove vođenja, kreiranja sadržaja i uređivanja društvenih mreža Ureda i Predsjednika Republike; redovito izvješćuje Predsjednika Republike i dužnosnike Ureda o informacijama u medijima važnim za izvršavanje ustavnih i zakonskih ovlasti Predsjednika Republike, obavlja poslove prevođenja tekstova sa stranih na hrvatski jezik i obratno te obavlja druge poslove po nalogu Predsjednika Republike, predstojnika Ureda i glasnogovornika Ureda.

Nikola Jelić

Glasnogovornik Ureda predsjednika Republike Hrvatske

Kontakt

Kontakt Službe za odnose s javnošću

01 45 65 135
01 45 65 256
glasnogovornik@predsjednik.hr