Tajništvo Ureda predsjednika

Tajništvo Ureda obavlja stručne, analitičke, tehničke, upravno-pravne i administrativne poslove koji se odnose na izvršavanje ustavnih i zakonskih ovlasti i odgovornosti Predsjednika Republike i Ureda; poslove usklađivanja rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ureda; poslove koji se odnose na financijsko-planske potrebe Ureda; stručne, upravne i administrativne poslove u svezi s reguliranjem prava i obveza iz radnih odnosa dužnosnika, službenika i namještenika Ureda; poslove koji se odnose na planiranje i zapošljavanje novih zaposlenika te brine o upravljanju ljudskim potencijalima i njihovom razvoju; poslove vezane uz informacijsku potporu radu Ureda; poslove investicijskog i tekućeg održavanja objekata i uredskih prostora kojima upravlja Ured; poslove nabave roba, radova i usluga za potrebe Ureda te obavlja druge poslove po nalogu Predsjednika Republike i predstojnika Ureda.

Mirjam Katulić

Glavna tajnica Ureda predsjednika Republike Hrvatske

Kontakt

Kontakt Tajništva Ureda predsjednika

01 45 65 111
01 45 65 167
tajnistvo@predsjednik.hr